Neste møte i Kringkastingsrådet avholdes torsdag denne uken, og rådssekretær Erik Skarrud bekrefter til Kampanje at klagene rettet mot «Exit» vil behandles da. Kringkastingrådet har motttatt 65 klager rettet mot Exit.

Rådet skal behandle omtalen programmet fikk i Dagsrevyen.

Skarrud opplyser også til Kampanje at de 44 klagene rettet mot Lindmo-episoden der Haddy Njie ble intervjuet i forbindelse med lanseringen av boken «Dagbok; 13. desember-13. februar», om varslene mot ektemannen Trond Giske, ikke vil behandles ettersom episoden også er klaget inn til Pressens Fagelige Utvalg (PFU). 

Lindmo-intervjuet virker likevel inn på hva som vil diskuteres under torsdagens møte: 

- Kringkastingrådet ber NRK om en redegjørelse på generelt grunnlag for hvilke regler som gjelder NRK-ansattes gjestedeltagelse i NRK-programmer. Dette for å unngå å diskutere Lindmo-saken ettersom den ligger i PFU, sier Skarrud. 

I Kringkastingsrådets mandat er det presisert at rådet ikke er et presseetisk organ og derfor ikke skal behandle etikk i redaksjonelle saker -  og at de heller ikke skal behandle saker som er meldt inn til PFU.

I forrige uke skrev Medier24 at PFU-sekretarietet hadde vurdert klagen, og foreslått den forenklet og delvis avvist. Det betyr imidlertid at klagen ligger inne til forenklet behandling på onsdagens PFU-møte.

- Ingen retningslinjer
Njie-intervjuet har høstet mye kritikk, blant annet mente psykiater Inger Kragh Nahus at intervjuet kunne føre til en retraumatisering av de som har varslet mot Trond Giske. 

Per Arne Kalbakk, etikkredaktør hos NRKvil ikke svare på om det er uheldig at klagene rettet mot Lindmo-episoden hverken får full behandling hos Kringkastingsrådet eller PFU.  

- Generelt har vi ingen særskilte retningslinjer om deltagelse fra NRK-ansatte i NRK-programmer. Vi skal følge Vær Varsom-plakatens krav til å informere seere og lyttere om slike bindinger - hvordan dette gjøres vil variere ut fra sammenhengen, og hva slags deltakelse det er snakk om, skriver Kalbakk i en melding. 

Skarraud bekrefter til Kampanje at antallet klager rettet mot programmet er uvanlig høyt for en Lindmo-episode. 

- Lindmo-episoder mottar en og annen klage nå og da, men jeg ikke huske at vi noen gang har mottatt så mange klager på en enkelt Lindmo-episode.

Siden forrige møte har Kringkastingsrådet mottatt 266 klager. Hittil i år har de motttatt omtrent 2800 klager. 

Les også: Klager inn «Exit» til Kringkastingsrådet: - Trodde nesten det var porno