Bransjeorganisasjonen Virke tror netthandelen her i landet kan komme opp i over 60 milliarder kroner i år, noe som utgjør en økning på 25 prosent. Ifølge Dagens Næringsliv økte netthandelen med hele 57,7 prosent i april, den første hele måneden etter koronanedstengningen.

Totalt sett fra januar til mai har den økt med nesten 30 prosent.

- Men fortsatt er netthandelen betydelig mindre enn handelen i de fysiske butikkene. Netthandel utgjør nærmere 20 prosent av all faghandel – handel eksklusive dagligvarer og bensinstasjoner – i Norge, sier leder Gerhard Anthun i Virke e-handel.