IUM AS

IUM AS

Postadresse: Boks 1714 Vika

Postnummer: 0250 Oslo

Besøksadresse: Grundingen 6

Postnummer: 0121 Oslo

Telefonummer: +47 22 38 80 00

Epost: Send Epost

Etablert: 1991

Antall ansatte: 41

+ -

IUM Tydelig – Tilstede I et stadig mer fragmentert medielandskap skaper IUM resultater for våre kunder ved å; - Gi mediefaglige råd basert på innsikt og analyse. - Planlegge og gjennomføre aktiviteter som gir tydelig tilstedeværelse og gjennomslag i relevante mediekanaler. -Ha en nysgjerrig tilnærming til mediefaget og tørre å gå nye veier.

user profile icon

ANSATTE

ARBEID