Vaniljesaus kjøpes og spises i all hovedsak i bærsesongen (sen vår/sommer), og produktet er godt forankret hos målgruppen i denne perioden av året. Ved å innføre et lettere produkt, ønsket de både å utvide bruksområdene og sesongen.  Vi måtte tilpasse innholdet slik at det ble både relevant og fristende, samtidig som det ga ny inspirasjon og motivasjon til å prøve.

Overordnet skulle TV bygge kjennskap, mens Web-TV, display og sosiale medier var målgrupperettet, og skulle bygge kunnskap om bruksfordelene og nye bruksområder via inspirerende materiell. Film ble et viktig element i strategien fordi vi måtte spille på flere sanser, friste og samtidig bevise et utvidet bruksområde.

Vi knyttet kampanjen opp mot Tines oppskriftsunivers; MatSans, hvor det ble laget en egen temaside med inspirasjon i form av film og oppskrifter.
Gjennom fristende annonser i magasin, skulle vi hjelpe Vaniljesaus Zero med å rekruttere nye og yngre brukere - gjerne barnefamilier. Vi valgte å konsentrere oss om yngre, voksne kvinner, samt familier med noe eldre barn (Zero-produkter er ikke alltid anbefalt til småbarn).

I den korte kampanjeperioden har vi klart å øke kjennskap til Piano Vaniljesaus Zero fra 0% til 32%. Kjennskapen er høyest i kjernemålgruppen kvinner i alderen 18-50.

Les mer om lanseringen og andre caser på https://mediacom.no/cases