I dag kom nyheten om at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen gir seg som sjef for en av landets største mediebedrifter, den offentlig eide, allmennkringkasteren NRK etter ti år i sjefsstolen på Marienlyst. Oppsummert har det gått svært bra for NRK på Eriksens vakt som NRK-sjef. NRK er fortsatt landets største TV-hus og serverer de norske seerne noen av landets mest sette programmer som «Nytt på nytt», debatter og nyheter, de holder en helt utrolig posisjon i radiomarkedet (en markedsandel på nærmere 60 prosent må være bortimot verdensrekord) og er landets nest største nettavis. I tillegg er NRK en av landets aller sterkeste merkevarer og nyter et omdømme og en tillit i befolkningen som enhver toppsjef ville drept for.

Det er med andre ord ingen enkel oppgave for en ny sjef å toppe den listen. Da Eriksen tok over som ny allmennkringkastingssjef etter Hans Tore Bjerkaas i 2013, kunne undertegnede oppsummere ansettelsen med at det stort sett bare var nedsider ved å ta over som ny NRK-sjef. Listen over var tilsvarende sterk, men med Eriksen har NRK klart å forsvare sin suverene posisjon i mediemarkedet og samfunnet for øvrig. Det er godt gjort. Utgangspunktet for en ny NRK-sjef vil være det samme. Ambisjonen må i beste fall være å unngå å svekke oppslutningen om og oppfatningen av NRK blant folk, men det er fristende å gjenta at for en ny sjef vil det bare kunne gå nedover.

Så betyr det at det kun har vært solskinnshistorier knyttet til Eriksens periode som sjef for NRK? Nei. Det er også saker som har lugget. Overgangen til digitalradio ble preget av mye støy og bråk, og var langt mer trøblete enn overgangen til digital-TV noen år tidligere. I intervjuer gitt til pressen i dag kunne også Eriksen fortelle at «han har elsket hver bidige dag på jobben». Da tror vi ikke Eriksen tok med de åtte dagene med NRK-streik i 2018. Tapet av store deler av vintersporten til konkurrenten Nent-gruppen, Fredrik Skavlan til TV 2 og radioprofilene Herman Flesvig og Mikkel Niva og Radioresepsjonen til Schibsted, var også bitre nederlag og ergerlig for NRK-sjefen.

Men verken DAB-bråket, streiken eller vintersport-sjokket vil skjemme Eriksens ettermæle nevneverdig. Det er mer sannsynlig at ettertiden vil huske NRK-sjefen som en medieleder som startet flytteprosessen, sikret bred politisk oppslutning om NRK, solgte Marienlyst og sikret NRK den nye tomta på Ensjø. I tillegg har Eriksen tatt landets største TV-hus over i et digitalt TV-marked og klart å lede NRK trygt gjennom første fase av strømmekrigen mot de globale gigantene Netflix, Disney og HBO. NRK har i dag gått forbi Netflix i strømmemarkedet.

Her ligger imidlertid mye av utfordringene til en ny NRK-sjef. Den globale konkurransen vil bare tilta i styrke, og de internasjonale selskapene blir bare flere og flere, og de rykker stadig nærmere de norske mediehusene i kampen om de yngste mediebrukerne. Det er heller ikke gitt at de de unge endrer sine medievaner med årene. En ny NRK-sjef kan ikke ta for gitt at publikum kommer til NRK når de blir eldre. Da er det større sannsynlighet for at de eldre tar etter medievanene til den yngre generasjonen. I konkurranse med Disney, Snapchat, TikTok og Spotify er de laveste brukertallene til NRK i dag å finne blant barn og unge.  

En ny NRK-sjef vil derimot få det lettere politisk enn Eriksen har hatt det. Dagens NRK-sjef har manøvrert klokt i et nytt, politisk landskap etter at landet fikk sin første blåblå regjering i 2013. Den første regjeringsplattformen til Solberg-regjeringen med Fremskrittspartiet som eneste partner, var ingen kjærlighetserklæring til NRK og det kom tydelig signaler om å øke andelen eksterne produksjoner i NRK og begrense NRKs muligheter i konkurransen med de private medieselskapene. Ni år senere er den årlige lisenskampen historie, og NRK har i dag mer forutsigbare rammebetingelser enn da Eriksen tiltrådte. Lite tyder også på at den politiske oppslutningen om NRK vil svekkes i de kommende årene med et NRK-vennlig Arbeiderpartiet i regjeringsposisjon.

Så hvem kan ta over som ny NRK-sjef? Mange trekker nå frem at NRKs tiende kringkastingssjef må være en kvinne, og det er det ikke vanskelig å være enig i akkurat det. Selv om kjønn er underordnet kvalifikasjoner, vil nok styreleder i NRK, Birger Magnus, strekke seg svært langt for å få en kvinnelig kandidat eller to i finalen.

Men viktigst av alt er det å finne en leder som har solid mediekompetanse (vi tror ikke det blir en ny John G. Bernander uten redaksjonell erfaring), innsikt i den raskt omskiftelige teknologiske utviklingen, politisk fingerspitzgefühl vil fortsatt være viktig, god samfunnsforståelse og evne til å lese tidsånden og selvtillit nok til å tørre å utfordre etablerte programformater og gi seerne og lytterne det innholdet de vil ha.  

Det begynner å ligne en blåkopi av dagens kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.