Jeg tror vi raskt kan enes om at vi alle synes programmatisk er bra og effektivt for mange annonsører og effektive løsninger er noe vi alle tilstreber.

Likeledes at programmatisk er et tema som av mange annonsører oppleves som uoversiktlig. Derfor har vi i Anfo satt fokus på dette gang etter gang. I kurssammenheng og i nettverksgrupper. Med bistand fra både mediebyråer og andre aktører. Det kommer vi også til å fortsette med. Ikke minst på vår nye konferanse «Adtech: Programmatic» i juni der vi som vanlig lar alle sider av bordet komme til ordet - og denne gang også Mediacom.

Les også: - Ja, vi elsker programmatisk

Tror også vi skal erkjenne at til tross for iherdig folkeopplysning fra både Anfo, Kampanje og andre så er det nok fremdeles mer informasjon som skal til.

Vi har alle våre respektive agendaer. Det er verken min eller mediebyråenes jobb å sørge for at mediene tjener penger. Ei heller er det vår jobb å sørge for at mediebyråene tjener penger. Anfos agenda er ganske enkel; Å utrettelig å jobbe for annonsørens interesser. Det er faktisk slik at det i den nye programmatiske verden er et ekstra behov for årvåkenhet akkurat nå. Spesielt er vi opptatt av kostnadsstrukturer i den programmatiske kjeden og ikke minst elementer vi mener kan trekke nøytralitet og objektivitet i tvil.

De fleste annonsører er mer enn villige til å betale for verdiøkende tjenester. Men vi er også helt tydelig på at det bør være en klar sammenheng mellom verdiøkning og kostnad. Til det trenger vi åpenhet. Vi vil ha mest mulig effekt ut av våre investeringer! I det programmatiske økosystemet er det mange aktører og de driver ikke med veldedighet. La oss enes om at det dette landskapet som er uoversiktlig skaper noen utfordringer for annonsørene.

Vi liker å tro på det objektive og nøytrale medievalget fortsatt! Men det er kanskje naivt?

Vi er heller ikke så veldig redd for om byrålederne i Group M har prestasjonsbaserte og gode inntekter. Vi ønsker rett og slett bare å fjerne elementer som gjør at vi kan trekke motiver i tvil. Vi liker å tro på det objektive og nøytrale medievalget fortsatt! Men det er kanskje naivt? 

Vi forutsetter at programmatiske annonsekjøp er effektive, gjerne mer effektive enn tradisjonelle kjøp. Gitt da at vi får kontroll på noen elementer som for tiden jobber noe mot oss; Nemlig det faktum at for store andeler av et totalt budsjett «blir borte i prosessen» frem til det programmatiske kjøpet. Verdikjeden er lang, aktørene mange og med varierende motiver og kostnadene er nok også for høye.

I en slik kontekst er det interessant å tenke seg hvor effektivt programmatiske kjøp egentlig burde ha vært, i en verden uten ad fraud og waste. Vi ser jo her tydelig en betydelig skjult reserve som bør gi utslag i mer effekt for pengene. Ellers sagt på en annen måte: Lik effekt til en lavere kostnad eller høyere effekt til dagens pris.

For ordens skyld har ANFO ikke kommentert noe rundt en avtale mellom GroupM og Schibsted. Det er riktig at vi i et ANFO nettverksmøte direkte fra Ruben Søgaard (administrerende direktør i Mediacom, red. anm.) fikk høre at Schibsted og Group M etter en langvarig prosess knyttet til Schibsted sine Retningslinjer for bruk av data, omsider var blitt enige. Men vi har altså ikke kommentert denne saken. Å blande oss inn i denne diskusjonen blir feil.

Vi hiver oss også på trenden med møteinvitasjoner i offentlighet. Både Ruben Søgaard og Martin Bentsen er herved invitert til et lukket møte med sentrale annonsører, media og mediebyråer den 15. juni. Tema er Programmatic og Ad Fraud.

Litt i lys av det vi kan kalle et divergerende syn på saken selvsagt.