Bransjen strides om hvorvidt diskusjonen omkring adblock er «hot or not» om dagen. I Kampanje 11. februar roer TNS-Gallup direktør Ingvar Sandvik gemyttene noe, ved å si at dette først blir et stort problem når vanlige folk begynner å blokkere reklame på mobil og nettbrett. Det er i dag unge menn som blokkerer mest, og foreløpig er tallene kun høye på PC og Mac. I den samme artikkelen vises det imidlertid også til en tweet fra en fornuftig kar i bransjen som sier at adblock vil være i bruk av flertallet i løpet av 2016.

Diskusjonen til nå har vært ensidig og negativt fokusert mot det dramatiske som utspiller seg på nett, men dette er et problem også andre aktører i bransjen møter hver eneste dag. Barn som leker med ballonger foran TV-en i reklamepausene. Folk som kommer for sent-, eller har glemt å gå på do før kinofilmen starter osv.

For utendørsreklameaktørene har store ansamlinger av mennesker, ofte japanske turister, lenge vært en stor utfordring. Aktørene selv hevder at de er en naturlig del av hverdagen, og at publikummet vokser. At de har egenskaper som både bygger merkevarer og fungerer som kick-starter på viral spredning. De er også glade i å snakke om at mediet deres ikke kan slås av eller velges bort. Det de ikke liker å snakke om er det faktum at også de sliter med adblock. Noen ganger står ikke turistene tettere enn at man faktisk kan skimte noe av reklamebudskapet mellom dem. Ofte er det imidlertid ikke mulig å se noe som helst, og hvordan regner man denne obstruksjonen inn i reklameregnestykket?

Dette er et problem, og noen burde faktisk ta mot til seg og snakke høyt om dette.

Vi i JCDecaux står klare til å møte de utfordringene som måtte komme som en følge av denne korte teksten.