Du kan se hele prosjektet på Mission sine sider

Grieg Seafood er en av verdens ledende fiskeoppdrettere og er spesialisert på atlantisk laks. Bærekraft er en integrert del av forretningsmodellen deres. Selskapet har vært opptatt av å forstå seg på havene og samarbeider tett med lokalsamfunn for å sikre at vannene er sikret slik at det er mulig å produsere sunn fisk i flere generasjoner fremover. Dette var fundamentet i vår tilnærming til årsrapporten. 

Grieg Seafood

Årsrapport Farmandprisen

Farmandprisen Årsrapport

Temaet for jobben vi har gjort er “Rooted in Nature”, en retning der vi har brukt integrert rapportering som en måte å demonstrere hvordan det å ha en bærekraftig vinkling på fiskeoppdrett kan gå hånd i hånd med god fortjeneste. Dette gjenspeiles i en naturlig bruk av fotografier, med vakre bilder av råvarer og havutsikt fra områder der Grieg Seafood opererer.

Årsrapport - vinn Farmandprisen

“Årsrapporten er et viktig verktøy for synliggjøre hvordan god bærekraft også er positivt for bunnlinjen. Mission hjalp oss med å finne kjernen av historien vår, og presentere den på en vakker og autentisk måte.”
- Renete Kaarvik – Global Finance Officer, Grieg Seafood

Finansiell rapportering

Du kan se hele prosjektet på Mission sine sider.