UTVIKLINGSKOORDINATOR - Engasjement

Administrativt ansvarlig for utviklingsavdelingen som har som hovedoppgave å utvikle og selge nye formater.

Hovedoppgaver

 • Koordinere daglig drift av salgs- og utviklingsarbeidet
 • Følge opp og koordinere prosjekter mot kanal/kunder, være selskapets kontaktledd
 • Følge opp og koordinere prosjekter mot de andre skandinaviske land samt søsterselskap i NENT Studios-gruppen både i inn- og utland
 • Bidra kreativt på møter og i utvikling av pitcher
 • Bindeledd mellom avdelingen og de andre fagavdelingene på huset
 • Research for prosjekter i utvikling


Generellt

 • Tilrettelegge for pilot opptak/pitchemateriell herunder booking av folk og utstyr i samarbeid med etterarbeidsavdelingen, ha oversikt over tilgjengelige ressurser på huset
 • Holde seg oppdatert og vite hva som skjer på det norske og internasjonale tv-markedet
 • Tilgjengeliggjøring av våre formater til våre søsterselskap
 • Kontaktperson mot DRG i forhold til internasjonalt salg av våre formater
 • Kontakt med lisenshavere
 • Tilrettelegge for møtevirksomhet internt og eksternt
 • Fakturahåndtering, administrere papirarbeid og enkel budsjetteringsarbeid.


Kompetanse og ønsket bakgrunn

 • Genuin interesse for tv-faget, bransjen og trender i tv-markedet
 • Generell mediekunnskap/journalistikk/fjernsynsfag – 3 årig høyskole/universitet
 • Evne til å drive flere prosjekter, gode samarbeidsegenskaper, selvstendig, systematisk og god gjennomføringsevne
 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne


Søknad med cv til stilling@strix.no

Søknadsfrist: 8. mars 2019