Både daglig leder Børge Vike Sandengen og reklamesjef Marit Høvik Hartmann slutter etter at kommunikasjonshuset McCann Worldgroup gjennomfører til dels store endringer i organisasjonen. McCann avvikler digitalbyrået Mediafront som eget selskap og skalerer ned bemanningen med ytterligere 15 personer.

- Krever at vi følger med i timen
Daglig leder i Mediafront, Børge Vike Sandengen, forlater nå McCann Worldgroup som et resultat av endringene.

- Jeg er enig i det strategiske veivalget McCann Worldgroup nå gjør. Siden byrået jeg leder nå blir organisert inn i de andre selskapene, er det naturlig at jeg takker for meg. Jeg har hatt en flott tid i Mediafront og vil gi alt for selskapets kunder og ansatte ut året, sier Børge Vike Sandengen til Kampanje.

Rundt 25 Mediafront-ere blir nå fordelt utover de tre andre McCann-selskapene, designselskapet SDG, ekspressbyrået Craft og reklamebyrået McCann. Det er reklamebyrået McCann som får overført flest ansatte fra Mediafront. Dette er fortrinnsvis ressurser innen digital reklame og kommunikasjon. Craft får ressurser innen digital produksjon og frontend-programmering, mens SDG får ressurser innen digital tjenestedesign og - utvikling, opplyser konserndirektøren i McCann Worldgroup, Jens Bonesmo.

- Nye tider og et marked i konstant endring krever at vi følger med i timen og hele tiden tilpasser oss markedet. Våre kundeteam vil med omorganiseringen ha kompetanse til å levere på alle flater, uansett om de jobber med reklame, produksjon eller design, sier Bonesmo.

Skal ansette ny reklamesjef
Samtidig slutter også reklamesjefen Marit Høvik Hartmann som en følge av omorganiseringene.

- Siden McCann nå går inn i en ny epoke, synes jeg det etter åtte år i selskapet er naturlig at nye koster tar over. Jeg stiller meg bak strategien som er lagt, men alt har sin tid, sier Mette Høvik Hartmann som tok over reklambyrået etter Terje Banken.

Bonsemo må dermed ut og jakte nye sjef i reklamebyrået som i fjor hadde over 75 millioner kroner i byråinntekter og et driftsunderskudd på i overkant av to millioner kroner.

- Jeg ønsker å takke både Marit og Børge for fantastisk innsats for McCann Worldgroup. Begge blir frem til nyttår og vi er i prosess med å finne ny McCann-leder. Dette blir etter omleggingen kommunikasjonsbransjens mest spennende lederjobb, sier Bonesmo.

Vil revansjere seg i Byråprofil
En av oppgavene til den nye reklamesjefen til McCann blir å ta reklamebyrået tilbake til gamle høyder på Kampanje og TNS Gallups reklamekåring «Byråprofil». Forrige uke ble det klart at McCann for første gang på mange år måtte gi slipp på pallen etter å ha havnet på en fjerdeplass.

- Det likte vi dårlig og ambisjonen er å komme tilbake på pallen, men vi er samtidig ikke mer beskjedne enn at vi sikter helt mot toppen også og det blir helt klart noe av briefen til den nye lederen. Men viktigst av alt blir det å skape vekst for kundene våre, sier Bonesmo.